Toelaatbaarheidsverklaring

De meeste leerlingen komen op onze school, als blijkt dat het op de basisschool niet goed gaat. Als ouders en basisschool vinden dat een (tijdelijke) overplaatsing naar een school voor speciaal basisonderwijs een goede oplossing is, kunnen de ouders zich bij ons melden. Wij vertellen dan hoe we werken en geven de ouders een rondleiding.

 

Als de ouders onze school een goede plek vinden voor hun kind, vragen wij de ouders toestemming om onderzoek te mogen doen. Dan gaan we kijken hoe de leerling werkt en omgaat met de andere kinderen op de basisschool. Ook lezen we wat de basisschool over de leerling aan gegevens heeft. Als we denken dat we de leerling een goede plek kunnen bieden maken we een samenwerkingsovereenkomst met de ouders en de basisschool. Deze sturen we dan door naar de organisatie die goedkeuring voor plaatsing op onze school moet geven. Deze goedkeuring is nodig, omdat een plek bij ons op school meer geld kost dan op een basisschool. Die goedkeuring heet een toelaatbaarheidsverklaring. Een kind kan dus alleen worden toegelaten op een school voor speciaal basisonderwijs met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

 

Als het om een kind gaat dat nog geen vier jaar is, gaat het ongeveer hetzelfde. Dan is er meestal een crèche, peuterspeelzaal of voorschoolse opvang, het consultatiebureau of de huisarts die het advies aan de ouders heeft gegeven om een school voor speciaal basisonderwijs te gaan zoeken. Omdat wij ook een echte kleuterafdeling in huis hebben, komen deze kinderen dan meestal op onze school.

Scroll to top