Over de school

Kleinschalig passend onderwijs waar je gezien wordt

 

De school in het kort:

Twee vestigingen met kleine groepen waarbinnen elk kind gezien wordt

 • Een positieve werksfeer en een gestructureerde aanpak
 • Voor elk kind een eigen onderwijsaanbod. SBO, SBO+ (cluster 4) en OZG
 • Deskundige medewerkers die oog hebben voor wat elke leerling nodig heeft
 • Samenwerking tussen Kenter Jeugdzorg en Spaarnesant onderwijs
 • Veel mogelijkheden om succeservaringen op te doen voor meer plezier in het leren
 • Intensief overleg tussen school en ouders
 • Een veelzijdig aanbod met activiteiten als sport, koken, handvaardigheid en muziek

Het IKC Schalkwijk biedt onderwijs én jeugdhulp op maat. Kinderen krijgen extra aandacht en steun als ze dat nodig hebben om zich op school, thuis en op straat prettig te voelen en goed met volwassenen en andere kinderen samen te leven.

- kleine groepen
- onderwijs voor elk kind
- deskundige medewerkers
- veelzijdige activiteiten
- ieder kind wordt gezien!
Meer plezier in het leren, daar gaan wij voor!

Met wie doen we dat?

Op IKC Schalkwijk werkt een bevlogen en divers team. Onze medewerkers zijn geschoold voor het gespecialiseerd onderwijs. Onze medewerkers komen uit het onderwijs en de zorg en werken nauw samen.

Verschillende leerkrachten hebben een specialisme en zetten dit in op schoolniveau, zoals een taal- en rekenspecialist en een beeldcoach.  Behalve jeugdzorgmedewerkers en onderwijsmedewerkers zijn er een fysiotherapeut, ergotherapeut, orthopedagogen logopediste, speltherapeut en pedagogische coaches op school.

 

Waarom doen we dat?

 • We willen de kansen van leerlingen vergroten om volwaardig in de samenleving van vandaag en die van morgen te kunnen meedoen!
 • We willen kinderen helpen om hun individuele talenten te ontdekken, benutten en vergroten!
 • We geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen op een manier die past bij de eigen mogelijkheden. Daarom krijgen kinderen die het ergens anders niet gered hebben op ons IKC opnieuw een kans. Of twee. Of drie als dat nodig is. We laten kinderen niet los!
 • Ieder kind is bijzonder en verschillend. Daarom kijken we bij ieder kind naar de mogelijkheden en behoeften die het heeft. We stimuleren het zelfbeeld en het zelfvertrouwen en de positieve weerbaarheid van elk kind. Alleen dan kan een kind het beste uit zichzelf halen.

Hoe doen we dat?

 

Onze school heeft de volgende groepen:

Behandelgroep 2 ½ -4 jaar

Kinderen in de peuterleeftijd komen 4 ochtenden per week.

Een kleuterafdeling (4 tot 6-7 jaar)

Bij de kleuterafdeling zitten leerlingen uit SBO en SBO+ samen in een groep. Door een goede begeleiding en goed observeren proberen wij een aanpak te vinden die past bij de mogelijkheden en onderwijsbehoeftes van het kind.

Er is ook een onderwijszorggroep voor leerlingen die naast onderwijs begeleiding uit jeugdzorg nodig hebben.

De groepen 3 t/m 8. (7 tot 13 jaar)

De leerlingen worden zoveel mogelijk op leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling over de groepen verdeeld. In elke groep zitten 12 tot 18 leerlingen. De groepen zijn nooit groter dan 18 leerlingen. De groepsgrootte hangt af van leeftijd en de samenstelling van de groep.

Hoe geven we vorm aan burgerschap en sociale integratie

Scroll to top