Onderwijs en zorg

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar zijn er in Nederland drie soorten onderwijs:

 • gewone basisscholen
 • scholen voor speciaal basisonderwijs
 • scholen voor speciaal onderwijs

Wij zijn een school voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wij kunnen kinderen meer hulp en aandacht geven dan een gewone basisschool kan. Onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig:

 • bij het leren of
 • bij het omgaan met andere mensen of
 • met hun eigen gevoel
 • met hun gedrag en soms
 • bij een beetje van alle bovenstaande punten.

Om bij ons te mogen beginnen is toestemming nodig. Deze toestemming heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

 

Onderwijs en jeugdhulp

Het IKC biedt onderwijs én jeugdhulp op maat, dat doet Spaarnesant samen met Kenter. Kinderen krijgen het onderwijs dat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen leren. Maar ze krijgen ook extra aandacht en steun als ze dat nodig hebben om zich op school, thuis en op straat prettig te voelen en goed met volwassenen en andere kinderen samen te leven.

We hebben groepen speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (cluster 4 SBO+) en onderwijszorggroepen (OZG).

Kinderen kunnen tussen de verschillende schooltypes wisselen wanneer er groei is of een grotere zorgvraag. Door goede begeleiding zien we vaak dat kinderen tot rust komen en tot bloei komen. Sommige leerlingen blijven bij ons tot groep 8, anderen stromen eerder uit naar het reguliere basisonderwijs. Die flexibiliteit maakt dat we steeds kijken op welke plek we het kind het best kunnen helpen.

Kenter

Op IKC Schalkwijk krijgen kinderen die dat nodig hebben de zorg die ze nodig hebben op school. Die wordt geleverd door de zorgprofessionals van Kenter.

Bij Kenter Jeugdhulp staan de veiligheid en ontwikkeling van het kind voorop. Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen. We bieden die hulp daar waar het nodig is en zo dicht mogelijk bij huis.

Onderwijstypes

 • Speciaal basisonderwijs (SBO)

  Onze SBO-groepen bieden een passende plek aan leerlingen van 4 tot 13 jaar, die moeilijk tot leren komen in het basisonderwijs. De oorzaken kunnen heel verschillend zijn.

 • Speciaal onderwijs cluster 4 (SBO+)

  In onze SBO+ groepen zitten leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Het gaat dan bijna altijd om kinderen met gedragsproblemen waaruit leerproblemen kunnen ontstaan.

   

   

 • Onderwijszorggroep (OZG)

  In onze OZG-groepen krijgen de leerlingen zowel onderwijs als behandeling. Dit gaat altijd in met inzet in en vanuit de thuissituatie.

Spaarnesant

De 26 schoollocaties van Spaarnesant verzorgen openbaar onderwijs, toegankelijk voor alle kinderen op basis van respect voor alle mogelijke achtergronden. Omdat Spaarnesant ook scholen voor speciaal onderwijs heeft, kunnen bijna alle kinderen bij ons een passend onderwijsaanbod vinden.

Spaarnesant staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van Spaarnesant vinden het belangrijk dat de leerlingen gelukkig zijn op school. Onze leerlingen worden goed voorbereid om met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap te maken in het onderwijs en in de maatschappij.

De scholen zijn binnen Spaarnesant ook verbonden met elkaar: door gezamenlijke kwaliteitsborging, het benutten van elkaars expertise en gezamenlijke innovatie staan de scholen binnen Spaarnesant sterk bij het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Contact

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Kennis maken?

Meld u aan voor een persoonlijke kennismaking op onze school. De directeur staat u graag te woord en bekijkt samen met u naar mogelijkheden voor uw kind binnen onze school.

Scroll to top